Riksät

Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling

Frågeformulär

Här hittar du frågeformulären som ingår i Riksät-registreringarna. Bra att skriva ut och förvara på enheten för nödsituationer.