Riksät

Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling


Registerkoordinator

Sara Norring
Fil. mag., beteendevetare

Centrum för psykiatriforskning
Norra stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm
  

Tel: 072-529 11 86
Mail: sara.norring@ki.se


Registerhållare
 

Andreas Birgegård
Forskare, enhetschef KÄTS (Kunskapscentrum för ätstörningar)

Centrum för psykiatriforskning
Norra stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm
  
Tel: 070-484 33 09
Mail: andreas.birgegard@ki.se

Claes Norring
Adjungerad professor, leg psykolog

Stockholms centrum för ätstörningar, FoU-enheten
Wollmar Yxkullsgatan 25, plan 2
118 50 Stockholm
Tel: 0705- 820 280
Mail: claes.norring@ki.se

 
Huvudman och centralt personuppgiftsansvarig (CPUA) myndighet

Stockholms läns sjukvårdsområde (slso.sll.se)
Box 17914, 118 95 Stockholm
Tel: 08-123 400 00
E-post: 
registrator.slso@sll.se

Referensgrupp

Sanna Aila Gustafsson, forskare, socionom, Eriksbergsgården Örebro

Helena Forsman, representant för och stödansvarig i Frisk & Fri - riksföreningen mot ätstörningar

Malin Sjöström, representant för och kommunikationsansvarig för Frisk & Fri - riksföreningen mot ätstörningar

Ulf Wallin, utvecklings- och forskningsledare, överläkare, Kompetenscentrum för ätstörningar Syd, Lund

Elisabet Wentz, docent, överläkare, Gillbergcentrum, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Karin Zetterlund, leg arbetsterapeut, behandlare, Ätstörningsmottagningen, Nyköping