Riksät

Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling

Välkommen till oss!

Syftet med Riksät är att utgöra en
grund för systematisk uppföljning av vården, metoder och resultat samt patienttillfredsställelse.
Mer om syftet kan du läsa här.

 

Riksät skickar varje kvartal ut ett nyhetsbrev med den senaste informationen. 
Här hittar du alla våra tidigare nyhetsbrev.

Senaste nytt

Feed

2017-02-15

Rapport om väntetider inom vården

Socialstyrelsen har sammanställt en rapport där de tittar på hur väntetiderna ser ut för en rad olika diagnosgrupper. Ätstörningar är med som enda psykiatrisk diagnos och vi är glada för att kunna bidra med...   Mer


2016-10-05

Riksät byter CPUA

Alla nationella och regionala kvalitetsregister ska ha en myndighet inom hälso- och sjukvården som ansvarar för personuppgiftshanteringen i registret. Eftersom kvalitetsregister innehåller uppgifter om...   Mer


2016-10-03

Utbildning inom idrott och ätstörningar

Frisk & Fri ger tillsammans med Sensus en utbildning om idrott och ätstörningar. [http://aktivomtanke.se/mediabank/utbildning-inom-idrott-atstorningar-goteborg-stockholm/ Mer information om utbildningen...   Mer


2016-07-13

SBU-rapport om hetsätningsstörning

Både psykologisk behandling och läkemedel hjälper för att minska ett hetsätningsbeteende som bland annat kan leda till övervikt. Det visar SBU:s utvärdering av det vetenskapliga underlaget. Rapport, kort film...   Mer


2016-05-02

Riksät + Frisk & Fri = Sant

Nu har Riksät och Frisk & Fri lanserat ett gemensamt projekt. På Frisk & Fris hemsida visas nu data från Riksät. Några utvalda diagram som är till för att ge allmänheten en bild av hur det ser ut för...   Mer